Den kristna tron och vad det innebär

Vad den kristna tron exakt innebär är svårt att svara på då mycket handlar om att gå till sig själv och fundera på Gud innebär för just en själv. Vad har man själv för relation till Gud. Den kristna tron innebär i grund och botten om tron på Jesus Kristus som Guds son och ser Jesus som människors frälsare och befriare. Det innebär vägledning i ens liv och alltid ha något att reflektera över när man ska fatta tuffa beslut i livet till exempel. Då kan den kristna tron vara till hjälp för att fatta det rätta beslutet.

Den kristna tron och vad det innebär

Vad innebär treenigheten?

Det finns en del bilder av Gud som motsäger varandra vilket egentligen kanske inte är så konstigt. Människors gemensamma bild av Gud kan nämligen förändras en hel del under tidens gång. För världens alla kristna finns det tre bilder av Gud som är gemensamma. Dessa är bilderna av Gud som Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Man anser att Gud är tre personer på ett och samma sätt. När man talar om att man tror på en ”treenig” Gud, menar man dessa tre personer. Dessa tre personer är i en fullständig gemenskap, det vill säga EN Gud som visar sig i tre olika gestalter eller väsen. De kristna tror därmed bara på en Gud till skillnad mot Asatron till exempel där man har flertalet gudar.

Vad är utmärkande för den kristna tron?

Att be är något som de kristna ser som väldigt heligt. Det är genom bönerna man pratar med Gud och låter Gud få höra sina innersta önskningar, tankar eller farhågor. Kristna har genom alla tider bett till Gud någon gång under sitt liv, en del gör det till exempel varje gång det är gudstjänst i kyrkan medan andra gör det mer sällan. Vissa ser det som något väldigt speciellt då det faktiskt är Gud man pratar med då, att man gärna väntar och ber när det verkligen är något man vill säga Gud. Böner är också ett sätt att tacka Gud för välsignelse till exempel, ett sätt att bli förlåten för sina synder eller ett sätt att sända hopp att ens innersta önskningar ska bli sanna. Att be är något fint och heligt.

Det oförklarliga

Den kristna tron innebär också att tro på sådant vi inte kan ta på. Här kommer Gud som den Heliga Anden in i bilden. Kristna tror på att den Heliga Anden, genom sina gåvor, är verksam på precis samma sätt som under den första kristendomens tid. Därmed tror de kristna på en övernaturlig och karismatisk kristendom där människor kan bli helade och övriga under kan inträffa som svar på en bön. De kristna tror därmed på Gud som den Heliga Anden, ett väsen man inte kan ta på men som ändå är verksamt och tillgänglig för vägledning. Man tror på det övernaturliga och att Jesus faktiskt återuppstod från de döda efter sin avrättning. Inom kristendomen har man därmed en närmare relation till olika väsen som man anser verkar i tysthet men som ändå finns nära som stöd, hjälp och vägledning genom hela ens kristna liv.