En sida om bibeln och kristendom

Kristendom och bibeln är två saker som kanske inte är fullt så vanligt idag som det var för några hundra år sedan. Tyvärr har religionstron svalnat av en hel del för många människor. Det är viktigt att ha något att tro på och vad är större än att tro på sin religion och Gud? Därför har vi valt att ägna den här sidan åt just de två ämnena, kristendomen och bibeln. Det är därmed dessa ämnen vi kommer att beröra samt en del andra områden som rör kristendomen och bibeln.

En sida om bibeln och kristendom

Vad är bibeln?

Bibeln är kristendomens heliga bok. Mer korrekt är att bibeln består av ett antal böcker vars skrifter kom till under cirka 1600 år, det vill säga från omkring 1500 f.Kr till omkring 100 e.Kr. De kristna anser att bibeln är Guds ord samt budskap som förmedlas genom boken. Bibeln är indelad i två delar som benämns Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Det gamla testamentet handlar om hur världen uppkom samt historien bakom det judiska folket. Det gamla testamentet utgörs nämligen av Tanak, judendomens heliga skrift. Det nya testamentet handlar istället om Jesu liv, uppståndelse samt förkunnelse. Den här delen beskriver dessutom de allra första kristna församlingarnas tillväxt samt utbredning i det romerska riket.

Att tro på Gud innebär också att man tror på tilliten till Honom. Inom kristen tro anser man att Gud gestaltade sig i skepnad av Jesus och innebär då att man tror på Guds mänsklighet. Detta eftersom Gud valt att ge sig till känna genom att bli människa och leva som en människa. Att tro på Gud innebär också att man tror på förlåtelse, att man kan bli förlåten för sina synder och ändå få komma till himmelen efter sin död. Det finns en viss trygghet att tro på Gud, att tro på att det finns någon som vakar över en och ens liv.

En sida om bibeln och kristendom

Vilka ämnen kommer tas upp på sidan?

Vi kommer främst att beröra sådana ämnen som vi själva tycker är intressanta inom kristendomen. Vi kommer dessutom att ta upp sådant som vi anser är det viktigaste man bör känna till om religionen och tron på Gud. Det finns också en hel del ämnen som folk brukar fråga om när de får veta att vi är kristna. Eftersom det finns en stor brist på kunskap om kristendomen så blir många nyfikna på vad det egentligen innebär att vara kristen. Därmed kommer vi även att beröra sådant vi är vana att få frågor om gällande kristendomen.