Bibelns böcker

Bibeln består inte av endast en bok utan snarare av ett helt bibliotek av böcker. Bibeln består därmed av en samling skrifter, eller böcker, som troende människor anser vara heliga. Dessa böcker som bibeln består av brukar delas in i tre huvuddelar som benämns Gamla Testamentet, Apokryferna samt Nya Testamentet.

Bibelns böcker

Gamla Testamentet

Den här delen kan benämnas som kristendomens bibel och kan delas in i tre delar, där den första delen är gemensam med judendomens. ”Den hebreiska bibeln” är ett neutralt namn för denna del då grundtextens språk främst är skriven på hebreiska, men endast få undantag. De tre delarna som denna bibel delas in i är Lagen (de fem Moseböckerna), Profeterna, som bland annat innehåller profetböckerna, samt Skrifterna som då innebär de återstående böckerna och var den skriftgrupp som avgränsades sist. Gamla testamentet brukar förkortas GT och är en beteckning efter det latinska ordet ”testaméntum” som bland annat betyder ”förbund”. Gamla testamentet innehåller ett första förbund som Gud har slutit med människor genom Israels ledare, till skillnad från det nya förbundet som förmedlas av Jesus istället. Världens uppkomst samt det judiska folkets historia är främst vad denna bok innehåller.

Apokryferna

Den andra delen av bibeln består av en grupp judiska skrifter som också brukar benämnas som olika samfund. Dessa samfund kan man välja att använda, förbigå eller utesluta efter sin egen övertygelse. I Bibel 2000 tillämpas även denna internationellt spridda lösning där man använder uttrycket ”tillägg till gamla testamentet” som en neutral beteckning. Dessa gammaltestamentliga skrifter anses av ortodoxa samt katoliker vara en del av bibeln men inte av protestanterna.

Bibelns böcker

Nya testamentet

Den tredje delen av den kristna bibeln kallas för det Nya Testamentet och förkortas NT. Denna del av bibeln består av 27 skrifter på grekiska. Den här delen av bibeln var tänkt att komplettera judendomens heliga skrift med totalt fyra berättelser om Jesu liv samt undervisning (evangelierna). Det nya testamentet innehåller totalt 4 evangelier, Markusevangeliet, Matteusevangeliet, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet samt Apostlagärningarna. Förutom dessa innehåller också det nya testamentet aposteln Paulus brev, De allmänna breven samt Uppenbarelseboken. Det nya testamentet berör därmed huvudsakligen Jesu liv samt de kristna den närmsta tiden därefter. Den behandlar också vad som kommer att hända framöver innan samt i och med den här tidsålderns slut vilket huvudsakligen tas upp i Uppenbarelseboken.

Bibeln har alltså en roll som ett primärt element i livsförståelsen samt fungerar som en förebild för en livsföring vilket inneburit att den blivit utfördelad över hela världen och kännetecknas idag som att vara den mest sålda samt spridda boken någonsin. De moderna översättningarna har närmare 1200 kapitel. Bibeln består därmed av ett flertal skrifter, eller böcker som man brukar säga, och berör både livet före Jesu födelse, under samt efter hans avrättning och uppståndelse. Den är en samling skrifter som samlats in från diverse människor under många år och sedan sammanställts till denna heliga bok. Bibeln är förutom världens mest sålda och spridda bok, även den bok som blivit översatt på flest språk. Man kan dessutom säga att det är den allra första boken som gjordes också vilket verkligen gör den till något speciellt samt heligt.